Er du mellem 18 og 50 år? Og er du sund og rask?

Vi søger forsøgspersoner til et videnskabeligt projekt, der handler om hvordan sunde og raske mennesker tænker, føler og handler i forhold til andre mennesker; også kaldet affektiv – og socialkognition.

Formålet med projektet er, at validere et nyudviklet affektivt og socialkognitivt testbatteri fra Cambridge Cognition Group, England, i en dansk population. Vi indsamler derfor testmateriale fra sunde og raske mennesker, der på sigt kan være med til at etablere en standardiseret procedure til testning af affektiv – og socialkognition i Danmark. Fremadrettet vil testbatteriet således kunne anvendes i forskning og i klinisk sammenhæng til assessment og evaluering af forskellige diagnostiske kategorier og psykiske lidelser såsom depression, autisme og skizofreni.

Det er bredt anerkendt at ændringer i affektive – og socialkognitive processer spiller en væsentlig rolle i forbindelse med psykiske lidelser. Alligevel eksisterer der imidlertid et begrænset antal standardiserede psykometriske tests til at måle disse processer og der er derfor stor interesse for at validere dette nye testbatteri på dansk.

Som testperson deltager du i følgende undersøgelser:
  • Opgaver og tests af social og emotionel art der foretages på computer og sammen med en psykolog.
  • Besvarelse af spørgeskemaer både hjemme og på selve testdagen.

I de fleste af vores psykologiske tests er der ikke noget ”rigtigt” eller ”forkert” svar. Vi er mere interesserede i at måle naturlige forskelle i hvordan mennesker tænker, føler og handler i forhold til andre mennesker.

Nogle af forsøgspersonerne i projektet skal testes to gange på to forskellige dage med en måneds mellemrum. Det er derfor vigtigt at du fra start ved, at du kan afsætte to dage. Begge testdage foregår i vores lokaler på Rigshospitalet med en varighed på ca. 3,5 timer. Det er ikke muligt på forhånd at udmelde hvilke forsøgspersoner der skal testes hhv. én eller to gange, da det foregår via tilfældig udtrækning. Udover testdagene skal du for at kunne deltage også kunne afsætte ca. 2 timer til at besvare spørgeskemaer hjemmefra via mail.

Ved deltagelse i projektet vil du blive kompenseret med 200 kr. Derudover er det i nogle af testene muligt at vinde et ekstra mindre kontantbeløb. Beløbet udregnes på baggrund af din præstation i de enkelte tests. Det endelige beløb kan derfor svinge mellem 200-350 kr. og er skattepligtigt. Projektet er godkendt af Datatilsynet, og alle oplysninger om dig vil blive behandlet fortroligt.

Hvis du er interesseret i at deltage beder vi dig udfylde spørgeskemaet nedenfor. Du vil så blive kontaktet og få nærmere information, hvis det er relevant. Din deltagelse er en stor hjælp i vores forskning.

Spørgeskemaet kan åbnes her.

Opstår der spørgsmål under besvarelsen af spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte PhD-studerende Vibeke Dam, Neurobiologisk Forskningsenhed, afsnit 6931, Rigshospitalet på telefon: 35 45 67 42 eller på e-mail: .