Upcoming NRU events

No events
 • GBM.jpg
 • 05.jpg
 • Cimbi416_pigbrain.jpg
 • 01.jpg
 • 07.jpg
 • 02.jpg
 • 06.jpg
 • AutoimmuneEncephalitis.jpg
 • STROKE.jpg
 • 03.jpg
 • Prisma.jpg
 • MS.jpg
 • TSPO.jpg
 • 08.jpg
 • 04.jpg

NRU News

 • Large grant to Melanie Ganz from the Elsass Foundation

  Congratulations to NRU postdoc Melanie Ganz for receiving nearly 3.9 mio DKK from Elsass Foundation for her new 3-year project "How can you avoid to put children with cerebral palsy in general anesthesia while theyare in a...

 • Two grants to support joint research with Profs Robbins and Sahakian

  We are very delighted that the Lundbeck Foundation has decided to support both professor Trevor Robbins and professor Barbara Sahakian from University of Cambridge, UK, with a substantial international neuroscience programme...

 • Funding from RH

  Congratulations to Vibe Frøkjær for receiving 879.700 DKK from the Research Council of Rigshospitalet for the 3-year project "Brain architecture of risk and resilience in the context of steroid hormone dynamics andinflammation;...

 • Funding from Augustinus Fonden

  Congratulations to Gitte Moos and Martin K. Madsen for having received 500.000 DKK from Augustinus Fonden to perform the project 'Effects of psilocybin on chronic cluster headache: an open-label clinical trial and neuroimaging...

 • PhD defence: Vincent Beliveau

  On Tuesday Feb 27th at 3 pm in Auditorium 93 at Rigshospitalet, Vincent Beliveau, MSc, will defend his PhD thesis entitled "Functional and Molecular Imaging of the Serotonin System in the Human Brain".

Daily News

Et fagligt vidensdelings- og samarbejdsmøde: Brugen af neuropsykologiske tests i klinikken og i forskningen
Friday, 28. April 2017, 14:00 - 16:00
Hits : 450
by peje
Kære kollega

Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Rigshospitalet vil gerne invitere til et fagligt vidensdelings- og samarbejdsmøde fredag d. 28. april 2017 fra kl. 14-16, Rigshospitalet, Rockefeller-bygningen, Bygning 6911, Juliane Maries Vej 28, 1. Sal, Konference-rummet.

Mødet vil indeholde oplæg fra følgende forskere:

Caroline Vintergaard, studerende hos Kamilla Miskowiak, der er seniorforsker og leder af Neurocognition and Emotion in Affective Disorders (NEAD) Gruppen på CADIC, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet. Gruppen arbejder med klinisk neuropsykologisk og neuroimaging forskning i depression og bipolar lidelse (mani og depression).

Randi Starrfelt, lektor i neuropsykologi, Institut for Psykologi, KU & Christian Gerlach, professor (MSO), Institut for Psykologi, SDU. Gerlach & Starrfelt forsker i visuelle genkendelsesprocesser, og især ansigtsgenkendelse og ansigtsblindhed (prosopagnosi) ved hjælp af neuropsykologiske, eksperimentelle og billeddannende metoder. I det aktuelle projekt undersøges såvel normale, som personer der har særligt svært ved, eller er særlig gode til ansigtsgenkendelse. www.ansigtsblindhed.dk

Inge Wilms, lektor institut for psykologi, KU, leder af Brain rehabilitation and advanced technology laboratory (BRATLab). Forskning i træning og rehabilitering af kognitive færdigheder, primært opmærksomhed, syn, perception. Erfaringsbaseret plasticitet og menneske-maskine interaktion.


*Følgende punkter er på dagsordenen:*

Gitte Moos Knudsen, Professor v. NRU, byder velkommen

/- The, kaffe og forfriskninger –/

2) Introduktionsrunde; hver deltager kan kort præsentere sig selv og sin afdeling (ca. 10 minutter)

1) Oplæg ved Caroline Vintergaard /“Action-Based Cognitive Remediation (ABCR) – a novel psychological intervention to improve cognition and everyday life function.”/ (20 minutter, og derefter 10 minutter til spørgsmål)

2) Oplæg ved Randi Starrfelt og Christian Gerlach /"Variationer i ansigtsgenkendelse: Fra ansigtsblindhed til superrecognizers."/ (20 minutter, og derefter 10 minutter til spørgsmål)

3) (Inge Wilms) Oplæg ved Inge Wilms – ”Eksterne faktorer, der påvirker kognitive træningsstudier – erfaring fra hjernetræningstudier.” – (20 minutter, og derefter 10 minutter til spørgsmål)

Fælles diskussion om projekterne og om mulighederne for samarbejde på tværs af afdelinger, klinikken mv. (ca. 30 minutter)

Alle er velkommen til mødet, som er relevant for både forskere, klinikere eller studerende og andre, der anvender neuropsykologiske test i deres arbejde. Følgende afdelinger på Rigshospitalet er inviteret: Neurologisk Ambulatorium/sengeafsnit, Epilepsi klinikken, Hukommelsesklinikken, Psykiatrisk Center København og Krisepsykologisk Enhed. Derudover er Institut for Psykologi inviteret. Hvis der er andre afdelinger eller personer, som I mener, vil have glæde af at deltage, er I meget velkomne til videresende invitationen.

Vi opfordrer interesserede til at give besked om deres deltagelse til:

*Dea Siggaard Stenbæk, mail: **

*

De bedste hilsner på vegne af NRU og oplægsholderne

Dea Siggaard Stenbæk