Upcoming NRU events

No events
 • GBM.jpg
 • STROKE.jpg
 • MS.jpg
 • AutoimmuneEncephalitis.jpg
 • TSPO.jpg
 • 08.jpg
 • 03.jpg
 • 05.jpg
 • Prisma.jpg
 • 04.jpg
 • 07.jpg
 • Cimbi416_pigbrain.jpg
 • 01.jpg
 • 06.jpg
 • 02.jpg

NRU News

 • Two FSS grants to NRU researchers

  Congratulations to Sofi da Cunha-Bang for receiving a Clinician Scientist Position grant worth 191.429 DKK for her part-time research project "The role of serotonin 1B receptors in aggressive behavior" and to Vibe G. Frøkjær for...

 • Travel grant to NRU from the Lundbeck Foundation

  Congratulations to Olaf Paulson for receiving a travel stipend of 50,000 DKK from the Lundbeck Foundation for the project "Automatic detection of structural changes in epilepsy patients". The grant covers a one-week research...

 • NRU X-mas symposium Dec 8

  The NRU Christmas symposium will take place on Friday, December 8th, in the auditorium at the Department of Neurology, Rigshospitalet, entrance 2, 8th floor. The program is available...

 • Scholarstipend from FSS

  Congratulations to Vibe Frøkjær for receiving an FSS scholarstipend of 103.100 DKK for stud.med Søren Vinther Larsen for the project "Inflammation in the pathophysiology of major depressive disorder; does serotonin play a...

 • Introduction stipend to Vibeke Dam

  Congratulations to Vibeke Dam who has been granted one year introduction stipend from the Research Council at Rigshospitalet for the project 'Affective and social cognition as neurocognitive predictors of antidepressant...

Daily News

Et fagligt vidensdelings- og samarbejdsmøde: Brugen af neuropsykologiske tests i klinikken og i forskningen
Friday, 28. April 2017, 14:00 - 16:00
Hits : 386
by peje
Kære kollega

Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Rigshospitalet vil gerne invitere til et fagligt vidensdelings- og samarbejdsmøde fredag d. 28. april 2017 fra kl. 14-16, Rigshospitalet, Rockefeller-bygningen, Bygning 6911, Juliane Maries Vej 28, 1. Sal, Konference-rummet.

Mødet vil indeholde oplæg fra følgende forskere:

Caroline Vintergaard, studerende hos Kamilla Miskowiak, der er seniorforsker og leder af Neurocognition and Emotion in Affective Disorders (NEAD) Gruppen på CADIC, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet. Gruppen arbejder med klinisk neuropsykologisk og neuroimaging forskning i depression og bipolar lidelse (mani og depression).

Randi Starrfelt, lektor i neuropsykologi, Institut for Psykologi, KU & Christian Gerlach, professor (MSO), Institut for Psykologi, SDU. Gerlach & Starrfelt forsker i visuelle genkendelsesprocesser, og især ansigtsgenkendelse og ansigtsblindhed (prosopagnosi) ved hjælp af neuropsykologiske, eksperimentelle og billeddannende metoder. I det aktuelle projekt undersøges såvel normale, som personer der har særligt svært ved, eller er særlig gode til ansigtsgenkendelse. www.ansigtsblindhed.dk

Inge Wilms, lektor institut for psykologi, KU, leder af Brain rehabilitation and advanced technology laboratory (BRATLab). Forskning i træning og rehabilitering af kognitive færdigheder, primært opmærksomhed, syn, perception. Erfaringsbaseret plasticitet og menneske-maskine interaktion.


*Følgende punkter er på dagsordenen:*

Gitte Moos Knudsen, Professor v. NRU, byder velkommen

/- The, kaffe og forfriskninger –/

2) Introduktionsrunde; hver deltager kan kort præsentere sig selv og sin afdeling (ca. 10 minutter)

1) Oplæg ved Caroline Vintergaard /“Action-Based Cognitive Remediation (ABCR) – a novel psychological intervention to improve cognition and everyday life function.”/ (20 minutter, og derefter 10 minutter til spørgsmål)

2) Oplæg ved Randi Starrfelt og Christian Gerlach /"Variationer i ansigtsgenkendelse: Fra ansigtsblindhed til superrecognizers."/ (20 minutter, og derefter 10 minutter til spørgsmål)

3) (Inge Wilms) Oplæg ved Inge Wilms – ”Eksterne faktorer, der påvirker kognitive træningsstudier – erfaring fra hjernetræningstudier.” – (20 minutter, og derefter 10 minutter til spørgsmål)

Fælles diskussion om projekterne og om mulighederne for samarbejde på tværs af afdelinger, klinikken mv. (ca. 30 minutter)

Alle er velkommen til mødet, som er relevant for både forskere, klinikere eller studerende og andre, der anvender neuropsykologiske test i deres arbejde. Følgende afdelinger på Rigshospitalet er inviteret: Neurologisk Ambulatorium/sengeafsnit, Epilepsi klinikken, Hukommelsesklinikken, Psykiatrisk Center København og Krisepsykologisk Enhed. Derudover er Institut for Psykologi inviteret. Hvis der er andre afdelinger eller personer, som I mener, vil have glæde af at deltage, er I meget velkomne til videresende invitationen.

Vi opfordrer interesserede til at give besked om deres deltagelse til:

*Dea Siggaard Stenbæk, mail: **

*

De bedste hilsner på vegne af NRU og oplægsholderne

Dea Siggaard Stenbæk