Upcoming NRU events


Friday Jun 02, 2017

14:00 - 16:00

PhD-defence by Henrik Steglich-Arnholm
 • MS.jpg
 • 01.jpg
 • AutoimmuneEncephalitis.jpg
 • 08.jpg
 • GBM.jpg
 • Prisma.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 06.jpg
 • STROKE.jpg
 • 05.jpg
 • TSPO.jpg
 • 02.jpg
 • 07.jpg
 • Cimbi416_pigbrain.jpg

NRU News

 • New funding for NRU from the Danish Council for Independent Research

  Congratulations to Vibe Frøkjær and Lars Pinborg, each for receiving 1.8 mio for the projects 'The role of sex steroids and serotonin brain dynamics in perinatal mental health' and 'Severe epilepsy - a new era in the presurgical evaluation...

 • NRU annual report 2016

  The 2016 NRU annual report has been published and is available for download here.

 • Three new grants for NRU

  Vincent Beliveau has been granted a travel stipend from the Lundbeck Foundation for his PhD stay abroad in Saclay, France (DKK 12,000). Gitte Moos has received 500,000 from the Lundbeck Foundation for running costs in connection with the...

 • NRU in the media about the mysterious epilepsy

  Ass. Prof Lars Pinborg and Prof Gitte Moos Knudsen participated in the third episode of DR K’s documentary “Død og pine: Lægevidenskabens Historie” which was about the history of medicine and the development within epilepsy...

 • Grant from Brd. Hartmanns Fond

  Congratulations to Gitte for receiving 100.000 DKK from Brødrene Hartmanns Fond for the NeuroPharm (NP2) project "Neurobiologiske effekter af 5-HT2AR modulering". The grant will finance a new fluorescence detector for NRU which in...

Daily News

Et fagligt vidensdelings- og samarbejdsmøde: Brugen af neuropsykologiske tests i klinikken og i forskningen
Friday, 28. April 2017, 14:00 - 16:00
Hits : 253
by peje
Kære kollega

Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Rigshospitalet vil gerne invitere til et fagligt vidensdelings- og samarbejdsmøde fredag d. 28. april 2017 fra kl. 14-16, Rigshospitalet, Rockefeller-bygningen, Bygning 6911, Juliane Maries Vej 28, 1. Sal, Konference-rummet.

Mødet vil indeholde oplæg fra følgende forskere:

Caroline Vintergaard, studerende hos Kamilla Miskowiak, der er seniorforsker og leder af Neurocognition and Emotion in Affective Disorders (NEAD) Gruppen på CADIC, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet. Gruppen arbejder med klinisk neuropsykologisk og neuroimaging forskning i depression og bipolar lidelse (mani og depression).

Randi Starrfelt, lektor i neuropsykologi, Institut for Psykologi, KU & Christian Gerlach, professor (MSO), Institut for Psykologi, SDU. Gerlach & Starrfelt forsker i visuelle genkendelsesprocesser, og især ansigtsgenkendelse og ansigtsblindhed (prosopagnosi) ved hjælp af neuropsykologiske, eksperimentelle og billeddannende metoder. I det aktuelle projekt undersøges såvel normale, som personer der har særligt svært ved, eller er særlig gode til ansigtsgenkendelse. www.ansigtsblindhed.dk

Inge Wilms, lektor institut for psykologi, KU, leder af Brain rehabilitation and advanced technology laboratory (BRATLab). Forskning i træning og rehabilitering af kognitive færdigheder, primært opmærksomhed, syn, perception. Erfaringsbaseret plasticitet og menneske-maskine interaktion.


*Følgende punkter er på dagsordenen:*

Gitte Moos Knudsen, Professor v. NRU, byder velkommen

/- The, kaffe og forfriskninger –/

2) Introduktionsrunde; hver deltager kan kort præsentere sig selv og sin afdeling (ca. 10 minutter)

1) Oplæg ved Caroline Vintergaard /“Action-Based Cognitive Remediation (ABCR) – a novel psychological intervention to improve cognition and everyday life function.”/ (20 minutter, og derefter 10 minutter til spørgsmål)

2) Oplæg ved Randi Starrfelt og Christian Gerlach /"Variationer i ansigtsgenkendelse: Fra ansigtsblindhed til superrecognizers."/ (20 minutter, og derefter 10 minutter til spørgsmål)

3) (Inge Wilms) Oplæg ved Inge Wilms – ”Eksterne faktorer, der påvirker kognitive træningsstudier – erfaring fra hjernetræningstudier.” – (20 minutter, og derefter 10 minutter til spørgsmål)

Fælles diskussion om projekterne og om mulighederne for samarbejde på tværs af afdelinger, klinikken mv. (ca. 30 minutter)

Alle er velkommen til mødet, som er relevant for både forskere, klinikere eller studerende og andre, der anvender neuropsykologiske test i deres arbejde. Følgende afdelinger på Rigshospitalet er inviteret: Neurologisk Ambulatorium/sengeafsnit, Epilepsi klinikken, Hukommelsesklinikken, Psykiatrisk Center København og Krisepsykologisk Enhed. Derudover er Institut for Psykologi inviteret. Hvis der er andre afdelinger eller personer, som I mener, vil have glæde af at deltage, er I meget velkomne til videresende invitationen.

Vi opfordrer interesserede til at give besked om deres deltagelse til:

*Dea Siggaard Stenbæk, mail: **

*

De bedste hilsner på vegne af NRU og oplægsholderne

Dea Siggaard Stenbæk