Upcoming NRU events

No events
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • Cimbi416_pigbrain.jpg
 • 03.jpg
 • TSPO.jpg
 • AutoimmuneEncephalitis.jpg
 • 02.jpg
 • 01.jpg
 • MS.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • STROKE.jpg
 • 08.jpg
 • GBM.jpg
 • Prisma.jpg

NRU News

 • Visiting NRU as an ECNP research intern

  In the period Aug 21st to Sep 1st, NRU had the pleasure to host Spyridon Siafis from the Laboratory of Pharmacology & Clinical Pharmacology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece in an ECNP Research...

 • PhD defence Sep 15, 2017 at 2 pm - Per Jensen

  Per Jensen will defend his thesis 'Translocator protein imaging with 123I-Clinde SPECT - Method development and clinical research' on September 15, 2017 at 2 pm, Auditorium 93, Rigshospitalet. The Neuroscience Center will host...

 • Sebastian Holst receives grant from Toyota-Fonden

  Congratulations to Sebastian Holst for receiving DKK 200,000 from Toyota-Fonden to cover expenses for an Opto-Acoustic MR compatible noise canceling system that will enable sleep in the MR environment.

 • One more travel stipend for NRU - Martin Nørgaard

  Congratulations to Martin Nørgaard for receiving 50,000 DKK from the Lundbeck Foundation for his 'PhD stay abroad' at the Martinos Center in Boston.

 • Travel stipends for NRU

  Congratulations to Melanie Ganz for receiving travel stipends from the Lundbeck Foundation for her participation at both the PRNI workshop in Toronto in June as well as the Neurohackweek in Seattle in September. Furthermore, she...

Daily News

Et fagligt vidensdelings- og samarbejdsmøde: Brugen af neuropsykologiske tests i klinikken og i forskningen
Friday, 28. April 2017, 14:00 - 16:00
Hits : 307
by peje
Kære kollega

Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Rigshospitalet vil gerne invitere til et fagligt vidensdelings- og samarbejdsmøde fredag d. 28. april 2017 fra kl. 14-16, Rigshospitalet, Rockefeller-bygningen, Bygning 6911, Juliane Maries Vej 28, 1. Sal, Konference-rummet.

Mødet vil indeholde oplæg fra følgende forskere:

Caroline Vintergaard, studerende hos Kamilla Miskowiak, der er seniorforsker og leder af Neurocognition and Emotion in Affective Disorders (NEAD) Gruppen på CADIC, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet. Gruppen arbejder med klinisk neuropsykologisk og neuroimaging forskning i depression og bipolar lidelse (mani og depression).

Randi Starrfelt, lektor i neuropsykologi, Institut for Psykologi, KU & Christian Gerlach, professor (MSO), Institut for Psykologi, SDU. Gerlach & Starrfelt forsker i visuelle genkendelsesprocesser, og især ansigtsgenkendelse og ansigtsblindhed (prosopagnosi) ved hjælp af neuropsykologiske, eksperimentelle og billeddannende metoder. I det aktuelle projekt undersøges såvel normale, som personer der har særligt svært ved, eller er særlig gode til ansigtsgenkendelse. www.ansigtsblindhed.dk

Inge Wilms, lektor institut for psykologi, KU, leder af Brain rehabilitation and advanced technology laboratory (BRATLab). Forskning i træning og rehabilitering af kognitive færdigheder, primært opmærksomhed, syn, perception. Erfaringsbaseret plasticitet og menneske-maskine interaktion.


*Følgende punkter er på dagsordenen:*

Gitte Moos Knudsen, Professor v. NRU, byder velkommen

/- The, kaffe og forfriskninger –/

2) Introduktionsrunde; hver deltager kan kort præsentere sig selv og sin afdeling (ca. 10 minutter)

1) Oplæg ved Caroline Vintergaard /“Action-Based Cognitive Remediation (ABCR) – a novel psychological intervention to improve cognition and everyday life function.”/ (20 minutter, og derefter 10 minutter til spørgsmål)

2) Oplæg ved Randi Starrfelt og Christian Gerlach /"Variationer i ansigtsgenkendelse: Fra ansigtsblindhed til superrecognizers."/ (20 minutter, og derefter 10 minutter til spørgsmål)

3) (Inge Wilms) Oplæg ved Inge Wilms – ”Eksterne faktorer, der påvirker kognitive træningsstudier – erfaring fra hjernetræningstudier.” – (20 minutter, og derefter 10 minutter til spørgsmål)

Fælles diskussion om projekterne og om mulighederne for samarbejde på tværs af afdelinger, klinikken mv. (ca. 30 minutter)

Alle er velkommen til mødet, som er relevant for både forskere, klinikere eller studerende og andre, der anvender neuropsykologiske test i deres arbejde. Følgende afdelinger på Rigshospitalet er inviteret: Neurologisk Ambulatorium/sengeafsnit, Epilepsi klinikken, Hukommelsesklinikken, Psykiatrisk Center København og Krisepsykologisk Enhed. Derudover er Institut for Psykologi inviteret. Hvis der er andre afdelinger eller personer, som I mener, vil have glæde af at deltage, er I meget velkomne til videresende invitationen.

Vi opfordrer interesserede til at give besked om deres deltagelse til:

*Dea Siggaard Stenbæk, mail: **

*

De bedste hilsner på vegne af NRU og oplægsholderne

Dea Siggaard Stenbæk