Vil du være forsøgsperson i et hjerneforskningsprojekt?

Er du rask, og er du mellem 18 og 100 år?

På Neurobiologisk Forskningsenhed søger vi forsøgspersoner i alle aldre til en række videnskabelige undersøgelser af, hvordan hjernen fungerer hos raske mennesker. Formålet med projekterne er at besvare grundlæggende spørgsmål vedrørende forskelle i adfærd og personlighed hos det raske menneske. Ved at opnå en bedre forståelse af variationen hos raske mennesker, mener vi at kunne finde de forhold, der er medvirkende, når man udvikler hjernesygdomme som fx. depression eller hukommelsesbesvær.

Read more ...