Forsøgspersoner med Hortons hovedpine søges til undersøgelse af forebyggende effekter af lægemidlet psilocybin

Baggrund for forsøget:
Hortons hovedpine (også kendt som klyngehovedpine) er en smertefuld hovedpinesygdom. Den almindeligvis anvendte forebyggende medicin har for mange patienter god effekt, men desværre virker den ikke tilstrækkeligt eller tåles dårligt i en gruppe af patienter. Vi ønsker derfor at undersøge en ny behandlingsform. Vi har grund til at tro, at lægemidlet psilocybin kan have en gavnlig effekt ved Hortons hovedpine, men vi ved det ikke. Vi vil derfor undersøge om tre doser af psilocybin kan nedsætte antallet og sværhedsgraden af hovedpineanfald. Vi ønsker yderligere at benytte hjerneskanningsmetoden magnetisk resonans (MR) til at undersøge mulige mekanismer, der ligger til grund for eventuel behandlingseffekt.

For at deltage skal du:

 • Være mellem 18 og 65 år
 • Have kronisk Hortons hovedpine
 • Have en regelmæssig anfaldsfrekvens med mindst 4 anfald pr uge i de sidste 4 uger
 • Kunne adskille anfald af Hortons hovedpine fra andre slags hovedpine

Du kan ikke deltage hvis du:

 • Har haft et tidligere brug af hallucinogener (LSD, svampe m.m.) for Hortons hovedpine
 • Nuværende eller tidligere manisk eller psykotisk lidelse eller kritisk psykiatrisk lidelse
 • Har et nuværende stof- eller alkoholmisbrug
 • Er kendt med overfølsomhed/allergi over for flere lægemidler
 • Er gravid eller ammer
 • Ikke er egnet til at blive MR skannet (klaustrofobi, metal i kroppen)
 • Ikke anvender sikker prævention (hvis fertil kvinde)
 • Har haft blodprop i hjernen eller hjertet inden for det sidste år eller har betydende hjerterytmeforstyrrelse.

Selve forsøget:
Forsøgsperioden varer i alt 10 uger. Igennem hele forsøgsperioden vil vi bede dig udfylde en hovedpine-dagbog. Du må ikke tage anden forebyggende medicin, hvis du vil deltage i forsøget. Såfremt du er i forebyggende behandling med fx verapamil skal dette stoppes to uger før du kan indgå i forsøget. Du må gerne bruge imigran injektioner eller ilt til at behandle de enkelte anfald. Efter 4 ugers indkøring uden forebyggende medicin skal du møde til psilocybinbehandling tre gange på Rigshospitalet med en uge imellem de enkelte behandlinger. Du har mulighed for overnatning efter psilocybin behandling. Inden den første psilocybin behandling vil du blive MR-skannet. En uge efter den sidste behandling skal du MR-skannes igen. Vi vil også tage blodprøver på dig ved den første psilocybinbehandling. Ca. 3, 6 og 12 måneder efter du blev inkluderet i forsøget, vil du blive kontaktet telefonisk mhp. opfølgning.

Godtgørelse:
Vi betaler for din forsøgsmedicin og evt. overnatning. Der udbetales transportgodtgørelse, dog beløbende til maksimalt DKK 250 per fremmøde.

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk komité med journalnummer: H-18040896.

Kontakt nedenstående hvis du er interesseret i at deltage:

Medicinstuderende Harald Schiønning
Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet-Glostrup, Neurologisk Afd.
Ndr. Ringvej 69, 2600 Glostrup
E-mail: