Two new grants for NRU research

Congratulations to Lars Pinborg for being granted DKK 103.100 from FSS for a scholarstipend for Sebastian Ebert and his project 'Neuroinflammations betydning ved commotio cerebri og post-commotionelt syndrom', and to Gitte Moos Knudsen for receiving DKK 100.000 from Ester M og Konrad Kristian Sigurdssons Dyreværnsfond for the NeuroPharm project 'Neurobiologiske effekter af serotonin 2A receptor modulering – en ny måde at vurdere lægemidler vha. moderne hjernescanningsmetoder'.