Vil du være forsøgsperson i et hjerneforskningsprojekt?

Er du rask, og er du mellem 18 og 100 år?

På Neurobiologisk Forskningsenhed søger vi forsøgspersoner i alle aldre til en række videnskabelige undersøgelser af, hvordan hjernen fungerer hos raske mennesker. Formålet med projekterne er at besvare grundlæggende spørgsmål vedrørende forskelle i adfærd og personlighed hos det raske menneske. Ved at opnå en bedre forståelse af variationen hos raske mennesker, mener vi at kunne finde de forhold, der er medvirkende, når man udvikler hjernesygdomme som fx. depression eller hukommelsesbesvær.

Vores igangværende projekter er beskrevet her, og aktuelt laver vi bl.a. projekter omhandlende:
• Psilocybins (”magic mushrooms”) effekter på hjernens netværk og synapser
• Antidepressiv medicins effekter på indlæring og kognition
• Kønshormoners effekt på serotonin-systemet

Read more ...

Personer med en tilbøjelighed til tvangshandlinger og/eller tvangstanker eller personer med OCD søges til et nyt forskningsprojekt på Rigshospitalet

Kunne du tænke dig at være med i et forskningsprojekt, som kan forbedre forståelsen af, hvad der sker i hjernen, når man har OCD? Så kan du blive frivillig forsøgsdeltager i vores projekt!

Forskningsprojektet, som foregår i et samarbejde mellem Rigshospitalet og Cambridge Universitet, handler om et stof i hjernen, som hedder serotonin. Vi vil gerne undersøge hvilken rolle serotonin spiller ved dannelsen af uhensigtsmæssige vaner (også kaldet kompulsiv adfærd), som det ses hos patienter med OCD. Vi ved fra allerede eksisterende forskning, at serotonin er involveret i kompulsiv adfærd, men det er endnu ikke klarlagt præcist hvordan.

For at undersøge dette nærmere bruger vi et lægemiddel kaldet Escitalopram, som øger serotoninindholdet i hjernen, og som bl.a. anvendes til at behandle svær OCD. Vi vil undersøge forskellige hjernefunktioner ved at lave hjerneskanninger og neuropsykologisk undersøgelse.

Vores håb med dette projekt er, at få en bedre forståelse af, hvordan og hvorfor øget serotonin i hjernen kan hjælpe patienter med OCD. Den forståelse vil vi få ved at lære mere om de mekanismer i hjernen, der er involveret i OCD, og hvordan medicin som Escitalopram påvirker disse mekanismer.

Projektet varer i alt ca. fem uger. I fire af ugerne vil du enten få placebo eller Escitalopram som tablet. Du vil i alt skulle møde op på Rigshospitalet fem eller seks gange til undersøgelse. Spørgeskemaer besvares hjemme hos dig selv. Daglig træning af motorisk vane på en app ca. 15 minutter om dagen.

Vi søger personer, som lever op til flg. kriterier:

  • Alder: 18-70 år
  • Dansktalende
  • Opfylder ICD-10 diagnostiske kriterier for OCD, og OCD er primærdiagnosen
  • Ikke i aktuel medicinsk- eller terapeutisk behandling for OCD
  • Ikke gravid eller ammende
  • Intet alkohol- eller stofmisbrug
  • Ingen aktuel eller tidligere neurologisk- eller alvorlig somatisk sygdom
  • Intet hovedtraume eller hjernerystelse med bevidstløshed i mere end 2 minutter.

Er du interesseret, så kontakt os på 3445 4284 eller . Du kan læss mere om vores forskningsgruppe på www.nru.dk.

Venlig hilsen
Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Rigshospitalet / Psykiatrisk Center København (PCK) / Cambridge University

Har du en tendens til at gentage visse handlinger eller tanker, eller til at tjekke ting igen og igen? Kunne du tænke dig at være med i et forskningsprojekt, som kan forbedre forståelsen af, hvad der sker i hjernen, når man har OCD eller har en tilbøjelighed til tvangshandlinger og/eller tvangstanker? Så kan du blive frivillig forsøgsdeltager i vores projekt!

Forskningsprojektet handler om et signalstof i hjernen, som hedder serotonin. Vi vil gerne undersøge hvilken rolle serotonin spiller for dannelsen af tvangshandlinger og tvangstanker, som det bl.a. ses hos personer med OCD. Vi ved fra allerede eksisterende forskning, at serotonin er involveret i kompulsiv adfærd, men det er endnu ikke klarlagt præcist hvordan.

For at undersøge dette nærmere bruger vi et lægemiddel kaldet Escitalopram, som øger serotoninindholdet i hjernen, og som bl.a. anvendes til at behandle svær OCD. Vi vil undersøge forskellige hjernefunktioner ved at lave hjerneskanninger og neuropsykologisk undersøgelser.

Read more ...