New funding for NRU from the Danish Council for Independent Research

Congratulations to Vibe Frøkjær and Lars Pinborg, each for receiving 1.8 mio for the projects 'The role of sex steroids and serotonin brain dynamics in perinatal mental health' and 'Severe epilepsy - a new era in the presurgical evaluation by ultra high field MR at 7 Tesla', granted by the Danish Council for Independent Research - Medical Sciences.

Short Danish summaries:
Depression er en folkesygdom med enorme personlige og samfundsmæssige omkostninger. Sygdommen rammer dobbelt så mange kvinder som mænd, og der er et påtrængende behov for at målrette og optimere forebyggelse og behandling. Risikoen for at udvikle depression er markant forhøjet hos kvinder, når de i forbindelse med graviditet og fødsel gennemgår store kønshormonelle svingninger. Vi ved ikke, hvorfor nogle kvinder er i særlig risiko for fødselsdepression, men nye studier peger på, at østrogenfølsomhed spiller en afgørende rolle. Vi har tidligere påvist, at farmakologisk udløste ændringer i kvindeligt kønshormon kan udløse milde depressive symptomer hos ellers raske kvinder. Symptomerne er koblet både til østrogenudsving og til en stigning i hjernens serotonin transporter (SERT) niveau, der sænker hjernens signalstof serotonin. Vi ved dog ikke, om graviditet er forbundet med en stigning af SERT, som i en overgangsfase vil sænke hjernens serotoninniveau. Vi vil i dette projekt undersøge kvinder under graviditet, ved fødslen og i det tidlige efterfødselsforløb for at afdække samspillet mellem kønshormoner, serotonin og depression. Vi vil også teste, om en biomarkør kandidat (gentranskriptionsprofil) forudsiger fødselsdepression og serotonerg tonus lige så godt som hjerneskan 4 uger efter fødslen. Vores mål er at finde biomarkører, der kan identificere kvinder i højrisiko for fødselsdepression for derved at kunne målrette en individualiseret forebyggelse.
---------------------
Ultra højfelts magnetisk resonans (MR) skanning ved 7 tesla (7T MR) vil blive anvendt til udforskning af svær epilepsi, idet 7T MR giver flere og mere detaljerede oplysninger om strukturelle og biokemiske forhold i hjernen end den konventionelle MR skanning ved 3T. Vores arbejdshypotese er, at 7T MR skanning vil give ny viden om epilepsisygdommens natur, om strukturelle og biokemiske abnormiteter samt om epileptiske netværk. De opnåede resultater forventes at få direkte betydning for den preoperative udredning forud for epilepsikirurgiske indgreb. Placeringen af intrakranielle elektroder anbragt på og i hjernen vil kunne forgå mere præcist og i nogle tilfælde helt kunne undgås. Den forbedrede preoperative udredning vil føre til bedre kirurgiske resultater, dvs. flere patienter vil kunne tilbydes operation, og flere vil kunne gøres anfaldsfri. Vi har allerede foreløbige resultater, der viser forbedret diagnostisk værdi af 7T MR, hvilket understøtter arbejdshypotesen.

NRU annual report 2016

The 2016 NRU annual report has been published and is available for download here.

Three new grants for NRU

Vincent Beliveau has been granted a travel stipend from the Lundbeck Foundation for his PhD stay abroad in Saclay, France (DKK 12,000). Gitte Moos has received 500,000 from the Lundbeck Foundation for running costs in connection with the project 'In vivo imaging of cerebral epigenetic changes following 5-HT2AR modulation' and finally, Gitte has also received 900,000 from Rigshospitalet's Research Council for the project 'The effect of sleep deprivation and adrenergic inhibition on cognitive performance and cerebral water diffusion'.

NRU in the media about the mysterious epilepsy

Ass. Prof Lars Pinborg and Prof Gitte Moos Knudsen participated in the third episode of DR K’s documentary “Død og pine: Lægevidenskabens Historie” which was about the history of medicine and the development within epilepsy treatment and brain imaging. The episode was broadcasted March 1, 2017, but can be seen here: https://www.dr.dk/tv/se/doed-og-pine/-/doed-og-pine-laegevidenskabens-historie-3#!

PhD student Mette Thrane Foged has in a small video clip explained about new studies with a recently developed and refined EEG cap, which with an unprecedented precision can show where in the human brain the epilepsy occurs. Information which is highly relevant for doctors when deciding whether or not a given epilepsy patient should be offered a surgical procedure. The video clip is available here: http://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/tankehat-ny-eeg-haette-kan-forbedre

Grant from Brd. Hartmanns Fond

Congratulations to Gitte for receiving 100.000 DKK from Brødrene Hartmanns Fond for the NeuroPharm (NP2) project "Neurobiologiske effekter af 5-HT2AR modulering". The grant will finance a new fluorescence detector for NRU which in this project will be used for measuring ketanserin levels in plasma. Below is a Danish summary of the granted application.

Read more ...

Welcome to Kevser og Sidra

NRU welcomes Kevser and Sidra, both from Medicine & Technology. They will be working on their BSc project "Optimization of motion correction of frames in dynamic PET molecular imaging studies".

Kevser                                Sidra