One more travel stipend for NRU - Martin Nørgaard

Congratulations to Martin Nørgaard for receiving 50,000 DKK from the Lundbeck Foundation for his 'PhD stay abroad' at the Martinos Center in Boston.

Travel stipends for NRU

Congratulations to Melanie Ganz for receiving travel stipends from the Lundbeck Foundation for her participation at both the PRNI workshop in Toronto in June as well as the Neurohackweek in Seattle in September. Furthermore, she received travel support from Rigshospitalets Jubilæumsfond for the PRNI workshop. Claus Svarer and Martin Nørgaard did also receive travel support from Rigshospitalets Jubilæumsfond, Claus for the recent BrainPET meeting in Berlin and Martin for the OHMB 2017 meeting taking place in Vancouver late June.

Mikael Palner receives Weimann stipend

Congratulations to NRU junior group leader Mikael Palner who has received 2 years full stipend from the Weimann Foundation for the project "Please Focus! – Dopamine in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder".

The stipend is the so-called "Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann født Seedorffs Legat". An abstract from Mikael's project is given below.

Read more ...

NRU moves to the new North Wing in 2019

NRU, including laboratories, will jointly move to the North Wing Phase II in brand-new facilities. This means that the research unit can be housed together again which will be a great benefit. The move is anticipated to take place Spring 2019, once the construction has been completed.

New MR-scanner for NRU

NRU has received 10 mio DKK from the KFJ Foundation to acquire a brain-dedicated research MR-scanner to be placed in the new North Wing. We are very grateful for their generous gift and look forward to start to use it.

More funding for NRU

Congratulations to Vibe Frøkjær for receiving DKK 300.000 from Desirée & Niels Ydes Fond for the project 'Neuroendocrine mechanisms in perinatal depression; the role of sex steroids and serotonin brain dynamics' and to Vibe Frøkjær/Gitte Moos for receiving a scholarship grant from the Danish Society for Psychiatry for Daniel Burmester (DKK 80.000) to perform the project 'Human brain serotonin 2A receptor levels and mood states'.

Scholarship grant from FSS to NRU

Gitte Moos and Sebastian Holst have received a scholarship grant (103.000) from FSS for the project: 'Effects of sleep deprivation and adrenergic inhibition on glymphatic flow in humans'.

Short project summary:
Roughly a third of our life is spent asleep, yet the function(s) of sleep remain poorly understood. Recently, a novel molecular role for sleep was described in rodents. The ‘glymphatic system’ is a sleep dependent macroscopic pathway in the brain, which facilitates clearance of interstitial waste products. So far, the glymphatic system has only been described in rodents. Here, effects of the human glymphatic system will be investigated in two ways. First, we will apply the novel
MR protocol MREG (ultra-fast magnetic resonance encephalography) in both awake and sleeping subjects to show the existence of human glymphatic flow. Secondly, we will interfere with glymphatic flow by administering the adrenergic antagonist carvedilol in a placebo controlled, crossover manner immediately before MREG imaging. Thereby we will test the effects of enhanced glymphatic activity on sleep and wakefulness. Together the study will provide the first evidence for a sleep dependent human glymphatic system.

New funding for NRU from the Danish Council for Independent Research

Congratulations to Vibe Frøkjær and Lars Pinborg, each for receiving 1.8 mio for the projects 'The role of sex steroids and serotonin brain dynamics in perinatal mental health' and 'Severe epilepsy - a new era in the presurgical evaluation by ultra high field MR at 7 Tesla', granted by the Danish Council for Independent Research - Medical Sciences.

Short Danish summaries:
Depression er en folkesygdom med enorme personlige og samfundsmæssige omkostninger. Sygdommen rammer dobbelt så mange kvinder som mænd, og der er et påtrængende behov for at målrette og optimere forebyggelse og behandling. Risikoen for at udvikle depression er markant forhøjet hos kvinder, når de i forbindelse med graviditet og fødsel gennemgår store kønshormonelle svingninger. Vi ved ikke, hvorfor nogle kvinder er i særlig risiko for fødselsdepression, men nye studier peger på, at østrogenfølsomhed spiller en afgørende rolle. Vi har tidligere påvist, at farmakologisk udløste ændringer i kvindeligt kønshormon kan udløse milde depressive symptomer hos ellers raske kvinder. Symptomerne er koblet både til østrogenudsving og til en stigning i hjernens serotonin transporter (SERT) niveau, der sænker hjernens signalstof serotonin. Vi ved dog ikke, om graviditet er forbundet med en stigning af SERT, som i en overgangsfase vil sænke hjernens serotoninniveau. Vi vil i dette projekt undersøge kvinder under graviditet, ved fødslen og i det tidlige efterfødselsforløb for at afdække samspillet mellem kønshormoner, serotonin og depression. Vi vil også teste, om en biomarkør kandidat (gentranskriptionsprofil) forudsiger fødselsdepression og serotonerg tonus lige så godt som hjerneskan 4 uger efter fødslen. Vores mål er at finde biomarkører, der kan identificere kvinder i højrisiko for fødselsdepression for derved at kunne målrette en individualiseret forebyggelse.
---------------------
Ultra højfelts magnetisk resonans (MR) skanning ved 7 tesla (7T MR) vil blive anvendt til udforskning af svær epilepsi, idet 7T MR giver flere og mere detaljerede oplysninger om strukturelle og biokemiske forhold i hjernen end den konventionelle MR skanning ved 3T. Vores arbejdshypotese er, at 7T MR skanning vil give ny viden om epilepsisygdommens natur, om strukturelle og biokemiske abnormiteter samt om epileptiske netværk. De opnåede resultater forventes at få direkte betydning for den preoperative udredning forud for epilepsikirurgiske indgreb. Placeringen af intrakranielle elektroder anbragt på og i hjernen vil kunne forgå mere præcist og i nogle tilfælde helt kunne undgås. Den forbedrede preoperative udredning vil føre til bedre kirurgiske resultater, dvs. flere patienter vil kunne tilbydes operation, og flere vil kunne gøres anfaldsfri. Vi har allerede foreløbige resultater, der viser forbedret diagnostisk værdi af 7T MR, hvilket understøtter arbejdshypotesen.

NRU annual report 2016

The 2016 NRU annual report has been published and is available for download here.

Three new grants for NRU

Vincent Beliveau has been granted a travel stipend from the Lundbeck Foundation for his PhD stay abroad in Saclay, France (DKK 12,000). Gitte Moos has received 500,000 from the Lundbeck Foundation for running costs in connection with the project 'In vivo imaging of cerebral epigenetic changes following 5-HT2AR modulation' and finally, Gitte has also received 900,000 from Rigshospitalet's Research Council for the project 'The effect of sleep deprivation and adrenergic inhibition on cognitive performance and cerebral water diffusion'.