Grant from Brd. Hartmanns Fond

Congratulations to Gitte for receiving 100.000 DKK from Brødrene Hartmanns Fond for the NeuroPharm (NP2) project "Neurobiologiske effekter af 5-HT2AR modulering". The grant will finance a new fluorescence detector for NRU which in this project will be used for measuring ketanserin levels in plasma. Below is a Danish summary of the granted application.

Summary:
I dette projekt er det vigtigt, at vi nøjagtigt kan bestemme plasmakoncentrationerne af psilocybin og ketanserin. Mens analyserne af psilocybin vil blive varetaget af Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet, skal analyserne af ketanserin foretages i NRU’s eget laboratorium. Vi har gode faciliteter og stor erfaring med analyser af kemiske forbindelser fra biologiske matricer som plasma og blod. På baggrund af de administrerede doser, må det forventes, at ketanserin-niveauerne i blodprøverne vil være forholdsvis lave (nanomolære koncentrationer), hvilket stiller store krav til den analytiske metode. Fluorometri er kendetegnet ved høj følsomhed og selektivitet. Det gør fluorescensdetektion til en velegnet og meget anvendt teknik i forbindelse med kvantitative bestemmelser af eksempelvis lægemiddelstoffer i biologiske prøver, herunder ketanserin. Til analytisk kemiske formål kobles fluorescensdetektoren med et væske-kromatografisk system (HPLC, high-performance liquid chromatography), hvilket vi allerede råder over. For at kunne udføre analyserne skal vores nuværende apparatur dog suppleres med en fluorescensdetektor. Også på langt sigt vil fluorescensdetektoren være en stor gevinst for vores laboratorium, idet vi således også i kommende projekter vil have mulighed for at udføre kvantitative lægemiddelanalyser fra eksempelvis biologiske prøver.