Home
Rigshospitalet

Kan du tænke dig at være med i forskningsprojekt, som kan forbedre forståelsen af, hvad der sker i hjernen når man har ADHD? Så kan du blive forsøgsperson i vores projekt!

Forskningsprojektet handler om to signalstoffer i hjernen, serotonin og dopamin. Serotonin påvirker de neurale kredsløb som kontrollerer impulsivitet, hvilket er et kernesymptom på ADHD. Flere studier tyder på, at særlig serotonin 1B receptoren (5-TH1B) er vigtig i forhold til impulsstyring, formentlig via interaktion med dopamin. I dette projekt vil vi undersøge 5-HT1B receptorer og en markør for dopaminsignalering, dopamintransporteren, hos personer med ADHD ved at anvende PET, SPECT og MR-skanninger.

Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:

  • Er over 18 år
  • Enten har ADHD, eller er uden aktuel/tidligere psykisk lidelse
  • Ikke tager medicin regelmæssigt
  • Ikke er gravid eller ammende
  • Ikke har svær klaustrofobi eller metal i kroppen

Hvor tidskrævende:

Undersøgelserne finder sted på Rigshospitalet og strækker sig over 2 dage. Nedenfor er undersøgelsesdagene kort beskrevet. Nogen gange kan vi fordele undersøgelserne over 3 dage.

Dag 1 (ca. 7-8 timer): Blodprøvetagning, lægeundersøgelse, PET-skanning og test af neuropsykologisk funktion.

Dag 2 (ca. 4-6 timer): SPECT og MR-skanning, psykiatrisk interview.

Herudover skal du svare på nogle spørgeskemaer der hjemme og opsamle spytprøver, som vi bruger til at måle kroppens stresshormon cortisol.

Der gives et skattepligtigt honorar sv.t. ca. 145 kr./time for din deltagelse i forsøget, og det forventes, at det samlede beløb bliver ca. 2.000 – 2.400 kr. Hvis du ønsker, kan du få tilsendt et billede af din hjerne.

Du kan læse mere om vores forskningsgruppe på www.nru.dk.

Interesseret?

Send en mail til og vi vil kontakte dig hurtigst muligt. Forsøget er godkendt af den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden med journalnummer: H-23014255.

Projektansvarlig læge: Sofi da Cunha
Adresse: Neurobiologisk Forskningsenhed
Bygning 8057, Rigshospitalet
Inge Lehmanns vej 8, 2100 København Ø
Telefonnummer: 3545 6741