BrainDrugs-Epilepsi Studiet

Baggrund for forsøget
BrainDrugs er en nationalt funderet alliance af kliniske forskere, der har til formål at skabe grundlaget for individualiserede patientbehandlingsforløb inden for epilepsi og svær depression. Epilepsi er en meget hyppig hjernesygdom, som har betydelige konsekvenser for det enkelte menneske og for samfundet. Der er i øjeblikket meget sparsom viden, der kan vejlede om, hvilken epilepsibehandling, der vil være mest effektiv for den enkelte patient, og hvordan udviklingen af psykiatrisk og kognitiv dysfunktion samt dårlig anfaldskontrol kan forebygges. Dette forskningsprojektet vil muliggøre en forbedring af den etablerede behandling af epileptiske anfald med det formål at finde det bedste kompromis mellem god kontrol af anfald, forebyggelse af epilepsirelaterede komorbiditeter såsom depression og angst samt mindske bivirkninger ved lægemiddelbehandlingen.

Formål
Det ultimative mål er at bruge den indsamlede data til præcisionsmedicin, der kan

  1. prædiktere individuel behandlingsrespons samt
  2. prædiktere udviklingen af hyppige epilepsirelaterede komorbiditeter såsom kognitiv dysfunktion og psykiatriske symptomer.

Metode
I BrainDrugs-Epilepsi Studiet etablerer vi kohorter med nydiagnosticerede epilepsipatienter samt patienter, der har oplevet et første epileptisk anfald, men ikke er blevet diagnosticeret med epilepsi. Patienterne bliver fulgt over en årrække, og der bliver samlet en lang række data, herunder biomarkører fra avancerede MR-, PET- og EEG-metoder samt biokemiske biomarkører hyppigst målt i blodet. Epilepsipatienterne vil blive behandlet med levetiracetam eller lamotrigin. Hvis det første præparat ikke har effekt, vil patienten blive tilbudt at skifte til det andet præparat.

Figur 1: Overblik over undersøgelsens design for Gruppe I-III og raske kontroller. EEG: Elektroencephalografi. MRI: Magnetic resonance imaging. PET: Positron emission tomography. SV2A: Synaptisk vesikel glycoprotein 2A.

Projektgruppe:

Lars H. Pinborg
Seniorforsker, MD

Maja Rou Marstrand-Jørgensen
PhD-studerende, MD

Minna Litman
Forskningssygeplejerske
Camilla Xu
Stud.med, prægraduat forskningsårsstuderende
Aje Al-Awssi
Stud.med, prægraduat forskningsårsstuderende
Laxmy B. Krishnapillai
Stud.med, EEG-assistent
Ofelia Fischer Godske
Stud.med, EEG-assistent
Lone Freyr
Sygeplejerske

Emilie Henriksen
Radiograf

Projektstøtte:
En stor tak til Lundbeck Fonden og følgende fonde for deres uundværlige støtte til at muliggøre projektet.

Dansk Neurologisk Selskab for økonomiske midler til projektet.
Rigshospitalets forskningspulje for økonomiske midler til projektet.

Der søges fortsat om støtte til projektet, og listen vil blive opdateret løbende. De projektansvarlige har ingen økonomiske interesser i de bidragende organisationer.

Kontakt:
Projektansvarlig læge Lars H. Pinborg og PhD-studerende Maja Rou Marstrand-Jørgensen
Telefon: 3545 3643 eller 3545 0693
E-mail: 
@bde_trial

Find vej
Til NRU
Til Epilepsiklinikken